** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
 
INFIINTARI FIRME -SOCIETATI COMERCIALE-
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE ** Acte necesare pentru infiintari firme:
-Copie B.I./C.I./Pasaport Asociat(i).
-Copie B.I./C.I./Pasaport Administrator(i).
-Copie Contract Spatiu al locatiei in care se va afla sediul social (cu datele de identificare ale proprietarilor).
-Sa stabiliti trei variante pentru denumirea viitoarei dumnevoastre societati.

? Citeste tot articolul


EVIDENTA CONTABILA
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
-organizarea contabilitatii in conformitate cu normele legale in vigoare;
-tinerea contabilitatii conform principiilor contabilitatii si a tuturor prevederilor legale;
-PROGRAME CONTABILE


? Citeste tot articolul


INREGISTRARI MARCI OSIM
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
-Marca reprezinta, atat pentru companii, cat si pentru consumatori, un element de identificare ce confera o personalitate originala unui produs sau unui serviciu. O marca bine reprezentata confera prestigiu si asigura dezvoltarea si extinderea unei societati comerciale.


? Citeste tot articolul
INFIINTARI FIRME - CONSULTANTA FINANCIARA - EVIDENTA CONTABILA - COORDONARE ACTIVITATE FINANCIAR CONTABILA - OBTINERE AUTORIZARE - LICENTIERE -DECLARARE PUNCTE LUCRU -RECODIFICARI CAEN - INREGISTRARI MARCI OSIM

Servicii de contabilitate generala
 • In categoria serviciilor de contabilitate generala, asiguram:

  - Inregistrarea documentelor primare conform legislatiei in vigoare
  - Evidenta analitica si sintetica pentru clienti si furnizori
  - Evidenta mijloacelor fixe, calculul amortizarii
  - Intocmirea lunara a balantei de verificare
  - Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, a jurnalelor de cumparari si vanzari   cu TVA, intocmirea registrului cartea mare
  - Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor
  - Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele cerute de legislatia
    in vigoare
  - Intocmirea, verificarea si certificarea bilantului contabil

  Obiectivele contabilitatii pot fi formulate astfel:

  - inregistrarea cronologica si sistematica a miscarilor patrimoniale;
  - asigurarea integritatii patrimoniului si controlul operatiunilor patrimoniale efectuate;
  - urmarirea si furnizare rezultatelor obtinute, atat pentru necesitatile proprii cat si   pentru informarea actionarilor, clientilor, furnizorilor, bancilor, organelor fiscale;
  - furnizarea informatiilor necesare intocmirii documentelor de sinteza contabila;


  Servicii de consultanta financiara, analiza si diagnostic financiar - contabil


  Analiza financiara este considerata ca prima faza a gestiunii financiare, fiind necesara in studiul echilibrului financiar, al rezultatelor companiei, in evaluarea rentabilitatii si a riscurilor, in studiul fluxurilor financiare, in studiul proiectelor de investitii si in elaborarea prognozelor.

  Pe baza rezultatelor analizei financiare se pot adopta decizii financiare atat in cadrul gestiunii financiare pe termen lung (decizii privind investitiile, finantarea si repartizarea profitului), cat si in cadrul gestiunii financiare pe termen scurt (decizii de trezorerie, gestiunea trezoreriei si a ciclului de exploatare).

  Astfel, in aceasta categorie de servicii, realizam:
  -Diagnosticul performantelor si a riscurilor pe baza contului de rezultat
  -Analiza diagnostic a situatiei financiare pe baza bilantului
  -Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului
  -Diagnosticul financiar contabil in evaluarea intreprinderii
  -Analiza datoriilor si creantelor
  -Analiza capitalurilor si a imobilizarilor Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
  -Consultanta privind legislatia financiar-contabila
  -Asistenta companiei pe timpul controalelor fiscale
  -Informarea permanenta si in timp util a conducerii companiei privind reglementarile   din domeniul fiscal si financiar-contabil
  -Asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii  Servicii de personal - salarizare
 • Resurse umane

  Intocmirea contractelor individuale de munca ;
  Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca ;
  Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor ;
  Intocmirea adeverintelor de salariu;
  Intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;
  Intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal;
  Achizitii carti de munca;
  Completarea cartilor de munca;
  Depunerea cartilor de munca la ITM;
  Completarea actelor aditionale cu modificare salarii, functie, norma de lucru sau   durata de munca

 • Salarizare

  Intocmirea statelor de plata;
  Depunerea declaratiilor rectificative;
  Calculul concediilor si evidenta medicalelor;
  Calculul si evidenta concediilor de maternitate;
  Calculul si evidenta concediilor de odihna;
  Intocmirea adeverintelor pentru salariati;
  Calculul impozitelor pe salarii;
  Calculul contributiilor de asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate,   contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale, comisionului pentru carti   de munca, asigurari pentru somaj.

 • Intocmire si depunere declaratii

  Intocmirea dosarelor de personal;
  Intocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor la ITM;
  Intocmirea pontajelor;
  Intocmirea si depunerea declaratiilor de sanatate;
  Intocmirea si depunerea declaratiilor de CAS;
  Intocmirea si depunerea declaratiilor de Somaj;
  Intocmirea si depunerea declaratiilor pentru comisionul ITM.
 • © Copyright 2008 Alldany Finance. Toate Drepturile Rezervate. Alldany Finance www.alldany.ro